Vijverplanten

Vijverplanten

 

Kenmerkend voor een gezonde vijver is altijd helder water, veel en sterk groeiende waterplanten, en hoewel onzichtbaar, de aanwezigheid van miljarden bacteriën. Deze micro-organismen zetten organisch afval, zoals afgestorven bladeren, voederresten om in voedingsstoffen voor de planten.

 

Deze zijn onder te verdelen in:

 

•Moerasplanten

•Waterplanten

•Zuurstofplanten

•Onderwaterplanten

•Waterlelies

•Drijfplanten

 

Deze planten hebben onderling verschillende eigenschappen in afgifte zuurstof, nitraat zuiverend, zware metalen zuiverend enz enz.

 

Voor ieder type vijver is dan ook weer een andere aanplanting vereist.

Ook vijverplanten is maatwerk voor iedere vijver.

 

 

VIJVERSPECIALIST ©2013